priama úspora finančných nákladov

úspora platieb nemocenských dávok počas práceneschopnosti

zníženie nákladov na ošatenie

zníženie administratívnych, personálnych a zásobovacích prác Vašich zamestnancov

prevzatie a zaškolenie Vašich zamestnancov

priama komunikácia s výkonným pracovníkom spoločnosti MP cleaning s.r.o.

zjednodušenie komunikácie s upratovačkami

preškolenie personálu na odborné práce

šetríme Váš čas a peniaze

sme poistení

profesionálny prístup (čestnosť, lojálnosť)

používanie kvalitných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

flexibilnosť pri poskytovaných službách

s nami šetríte a získavate kvalitu