Novácke chemické závody a.s.

Nemocnica Handlová 2. súkromná nemocnica s.r.o.

SaarGummi Slovakia Dolné Vestenice

Kaufland Slovenská republika

NewYorker Trenčín, Nitra, Prešov, Michalovce

Okresný súd Prievidza

Ekostav Žilina

SPPP Slovakia Bánovce n. Bebr.

Espritcentrum Partizánske

BeShapeTech k.s. Topoľčany

Asterion Handlová

Creativ Partizánske

a mnoho ďalších